სოლვინერი

სოლვინერის პარტნიორები არიან ევროპის წამყვანი ფარმაცევტული კომპანიები : Elerte, Sanience, Lesafre, Lonza AG, DSM Swiss, Aker Biomarine, Vitux AS, Aktif Farma.